Kuka on vastuussa väestönsuojasta?

Vastuu rakennuksen väestönsuojien käyttövalmiudesta sekä tilojen ja laitteiden kunnosta on rakennuksen omistajalla. Taloyhtiöissä vastuu on puolestaan taloyhtiön hallituksella.

Laki ei määrää nimeämään väestönsuojalle hoitajaa, mutta pelastuslaitokset suosittelevat, että sellainen olisi nimetty. Väestönsuojan hoitajan vastuuna tulisi olla esim. väestönsuojan toimintakunnon varmistaminen sekä tarvittaessa suojan käyttöönoton johtaminen käyttönottosuunnitelman mukaan. Jokaisessa suojassa tulisi olla dokumentoituna käyttöönottosuunnitelma.

Vastuuta suojan kunnosta omistaja ei voi ulkoistaa, mutta varsinaisten huoltotoimenpiteiden suorittamisen sekä tarvittavan dokumentoinnin voi teettää alan asiantuntijalla. Tarkastuksen, huollon ja tiiveyskokeen voi tehdä siis joko omistajan väestönsuojalle nimeämä hoitaja tai työn voi ulkoistaa väestönsuojien kunnossapitoa suorittavalle yritykselle

Tyypillisiä ongelmia väestönsuojissa

Suojan huoltamattomuus aiheuttaa pitkällä tähtäimellä ongelmia. Tyypillisimpiä huoltotyössä eteentulevia ongelmia ovat:

  • viemärin padotusventiilii on jumittunut kiinni
  • suojapuhaltimen käyttämättömyys aiheuttaa laitteistorikkoja ja/tai öljyvuotoja, kun ne käynnistetään ensimmäistä kertaa pitkän tauon jälkeen
  • ovien, hätäpoistumisluukkujen ja suojan muun tekniikan tiivisteet ovat vanhentuneet ja haurastuneet
  • odottamattomat vesi- tai kosteusongelmat
  • varusteita puuttuu tai ne ovat vanhentuneita eivätkä enää toimintakunnossa