oikean sammuttimen valinta

Mikä sammutin sopii mihinkin käyttöön? Mitä sammuttimien teholuokat tarkoittavat? Kuinka sammutin tulee huoltaa? Mikä on oikea nimitys – palosammutin, käsisammutin, vaahtosammutin vai nestesammutin? Nämä ja monta muuta tärkeää kysymystä kiinnostavat sekä ammattilaisia että kuluttajia vuodesta toiseen. Oikean sammuttimen valinta vaikuttaa merkittävästi paloturvallisuuteen.

Mitä asioita pitää ottaa huomioon sammuttimia hankkiessa?

Mikä sammutin on oikea kiinteistööni?

Sammuttimen valintaan kannattaa käyttää hetki aikaa. Oikein valitut, mitoitetut ja huolletut käsisammuttimet ovat tehokas keino ehkäistä palovahinkojen syntymistä ja leviämistä.

Käsisammuttimien tyypit

Käsisammuttimet jaotellaan karkealla tasolla kolmeen perusluokkaan (jauhe, vaahto/neste, hiilidioksidi) rakenteensa ja käytettävän sammutteen mukaan. Näiden pääluokkien sisällä on erikoissammuttimia haastavimpien kohteiden sammuttimiksi.

Sammuttimen palo- ja teholuokka

Käsisammuttimissa ilmoitetaan aina niiden palo- ja teholuokka. Nämä luokat kertovat, minkälaisia paloja sammuttimella voi turvallisesti sammuttaa ja kuinka hyvä sen sammutusteho on.

Ympäristöarvot

Ympäristöarvojen merkitys käsisammuttimien valinnassa kasvaa koko ajan. Yksi merkittävistä haasteista 2020-luvulla sammutin- ja sammutevalmistajille on luopua vaahtosammuttimien sisältämistä fluoratuista yhdisteistä (PFAS).

Sammutinhuolto ja -tarkastus

Jotta käsisammuttimet pysyvät toimintakunnossa, on ne tarkastettava ja huollettava säännöllisesti. Käsisammuttimia sekä paineastioita koskevat lait ja asetukset määrittelevät käsisammuttimien tarkastus-, huolto- ja koeponnistustoimenpiteet.

Kumppani sammutinhuoltoon ja paloriskien hallintaan

Vastuu käsisammuttimien tarkastuksista ja huolloista on kiinteistön omistajalla tai haltijalla (Pelastuslaki 379/12). Käsisammuttimien tarkastuksia ja huoltoja saavat tehdä vain ne yritykset, joissa on käsisammuttimien vastuuhenkilön tutkinnon läpäissyt henkilö.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous tai kysy lisää oikean sammuttimen valinnasta