Paloluokat

Sammuttimen etiketti

Sammuttimen palo- ja teholuokka kertovat minkälaisia paloja se sammuttaa ja kuinka hyvä sammutusteho on. Mitä suurempi  numeerinen arvo, sitä tehokkaampi sammutin.

Palo- ja teholuokkamerkintöjen sijainti sammuttimessa

Palo- ja teholuokat on merkitty käsisammuttimen käyttöohje-etikettiin. Tämä etiketti löytyy jokaisesta käsisammuttimesta.

Kuvan sammuttimesta löytyy teholuokka 43A233BC etiketin yläosasta, sinisen taustan alimmalta riviltä. Paloluokat (A, B,C) on merkitty sammuttimeen kuva- ja kirjaintunnuksin.

Paloluokkien tunnukset

Alla lyhyt yhteenveto eri palo- ja teholuokista. Käsisammuttimien testaus ja merkitseminen tehdään käsisammutinstandardin SFS-EN 3-7 mukaan.

Sammutustehossa on eroa

A-palot A- hehkupalo (huokoiset materiaalit, kuten puu, tekstiili tai paperi).

Testipalo suoritetaan puutapulilla, jonka korkeus ja leveys ovat 0,5 m.

Sammutustehoa kuvaa numero A-kirjaintunnuksen edessä – esim. 43A. Tämä numero kuvaa desimetreissä testitapulin pituuden eli 43 dm (=4,3m).

Korkein teholuokka: 55A.

B-neste ja öljypalot B- neste- ja öljypalot

Testipalossa poltetaan tietty litramäärä veden ja heptaanin sekoitusta. Tämä litramäärä, jonka sammutin sammuttaa, merkitään numerona B-kirjaintunnuksen eteen. Esimerkiksi 183B –teholuokan sammutin sammuttaa 183 litraa palavaa nestettä.

Korkein teholuokka 233B.

C-kaasupalot C- kaasupalot

C-luokkaa ei testata erikseen. Sammuttimen soveltuvuuden kaasupaloihin ilmoittaa sammuttimen valmistaja. C-luokitus koskee vain jauhesammuttimia.

D-metallipalot D- metallipalot

D-paloluokka ei kuulu SFS-EN 3-7 standardin piiriin. Kuitenkin sammuttimet, joissa on D-luokitus on täytettävä muut standardin jauhesammuttimille asettamat vaatimukset.

F-elintarvikerasvapalot F- elintarvikerasvapalot

Ruokaöljypaloihin tarkoitettu sammutin on F- luokiteltu. F-luokan sammuttimilla tulee olla myös A- ja B-luokitus.

Numero F-kirjaimen edessä kertoo kuinka monta litraa palavaa ruokaöljyä sammuttimen tulee sammuttaa  – esim. 75F = 75 litraa.

Korkein teholuokka: 75F

Sammuttimien tuotekehityksen ansiosta sammuttimien teholuokat ovat nousseet hyvälle tasolle viime vuosien aikana. Sammuttimia valittaessa kannattaa miettiä hankkiiko kohteeseen sammuttimet, jotka täyttävät lainsäädännön asettamat varsin vaatimattomat minimiteholuokkavaatimukset vai panostaako hieman enemmän paloturvallisuuteen ja valitsee sammutusteholtaan paremmat sammuttimet.

Testitapuli-a-paloluokka

Kuva:  A- ja B-paloluokkien testipalot

Yllä oleva kuva testipaloista auttaa hahmottamaan sammuttimien sammutustehon erot. Esimerkki: Verrataan vaahtosammuttimia, joista toisen teholuokka on 21A144B ja toisen teholuokka on 43A233B. Tehoero tarkoittaa sitä, että korkeamman teholuokan sammutin sammuttaa samassa ajassa puutapulia 2,2 metriä enemmän ja palavaa nestettä 89 litraa enemmän kuin alemman teholuokan sammutin.


Eri sammutintyyppien yleisimmät paloluokat ja ominaisuudet

Jauhesammutin – ABC

Jauhesammutin on markkinoiden yleisin sammutintyyppi. Tulitöihin sekä veneisiin ABC-luokan jauhesammutin on ainoa hyväksytty sammutintyyppi.

edut:
• soveltuu lähes kaikkien palojen sammuttamiseen
• tehokas sammutin
• laaja käyttölämpötila-alue -30 °C – +60 °C

haitat:
• sammutustilanteessa jauhesammutin muodostaa sankan pölypilven, joka huonontaa näkyvyyttä ja vaikeuttaa näin sammuttamista
• sammuttimen hienojakoinen pöly leviää laajalle ja jälkisiivous on työlästä ja voi tietyissä ympäristöissä olla kallistakin.

Vaahto– ja nestesammuttimet –  AB tai A

Vaahtosammuttimet sopivat hyvin sammuttimeksi lämpimiin sisätiloihin: esimerkiksi toimistoihin, teollisuuteen, julkisiin tiloihin kuten hotelleihin, sairaaloihin ja kouluihin sekä maatiloille ja yksityiskoteihin.

edut:
• nykyaikaisimmat mallit yhtä tehokkaita AB-paloluokissa kuin jauhesammuttimet
• ei peitä näkyvyyttä sammutustilanteessa
• sammute helppo siivota käytön jälkeen

haitat:
• ei sovellu kylmiin olosuhteisiin (poikkeus Presto S6K-30 käyttölämpötila-alue (-30 °C – +60 °C)
• ei sovellu ainoaksi sammuttimeksi tiloihin, joissa on kaasupalojen vaara

Hiilidioksidisammuttimet – B

Hiilidioksidisammutin sopii palavien nesteiden kuten bensiinin, öljyn ja rasvan sammuttamiseen. Puhtaana sammutusaiheena hiilidioksidi soveltuu hyvin sähköpalojen sammuttamiseen.

edut:
• tehokas ja siisti sammutin sähkölaite- ja nestepaloihin

haitat:
• Nykyisen lainsäädännön (SFS EN 3-7) mukaan hiilidioksidisammutinta ei saa käyttää elintarvikerasvapalojen sammuttamiseen. Hiilidioksidi ei estä elintarvikerasvan uudelleensyttymistä ja sammuttimen korkea paine voi aiheuttaa palavan rasvan roiskumisen pois rasvakeittimestä
• Hiilidioksidi syrjäyttää voimakkaasti happea – tämä on huomioitava sammutustilanteessa

Elintarvikerasvapalosammuttimet – ABF

Erikoissammutin elintarvikerasvapalojen sammuttamiseen. Useimmat rasvapalosammuttimet soveltuvat myös A- ja B-palojen sammuttamiseen.

Metallipalosammuttimet – D

Erityisesti metallipaloihin tarkoitettu sammutin, joka soveltuu mm. litiumin, magnesiumin, natriumin sekä alumiiniin sammuttamiseen.

Lue lisää sammuttimista : jauhesammuttimet, vaahtosammuttimet, nestesammuttimet, hiilidioksidisammuttimet, rasvapalosammuttimet,metallipalosammuttimet

Oikea sammutin oikeaan paikkaan

Lataa itsellesi Kiinteistöjen uudet sammutinoppaat. Ne on tarkoitettu antamaan perustietoa kaikille käsisammuttimien valintaan ja hankintaan osallistuville. Opastamme nykyaikaisten käsisammuttimien laadun ja määrän mitoittamiseenkiiteistön eri tiloissa. Tarjoamme avuksesi myös valintaa helpottavia työkaluja.

presto-kasisammuttimien-maaran-ja-laadun-optimointi.png
Kiinteistöjen uusi sammutinopas 1/2
Käsisammuttimien määrän
ja laadun optimointi

presto-kasisammutinten-aakkoset.png
Kiinteistöjen uusi sammutinopas 2/2
Käsisammuttimien aakkoset